👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v.39

Skapad 2019-09-18 14:51 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F
Vi kommer arbeta med ordet temperaturer, hur man läser en termometer, kompistema och svenka i olika former.

Innehåll

Under veckan kommer vi börja arbeta med begrepp såsom celcius, grader och termometer. Vi ska tillsammans försöka lära oss att läsa en termometer för att se vilken temperatur det är ute. 

Veckans kompistema kommer att vara "att säga förlåt på riktigt". Barnen kommer få diskutera och titta på en film om temat.

I svenskan kommer vi att fokusera på området "att berätta och beskriva" och utefter det göra olika övningar där barnen får beskriva och berätta. 

Fredagsballongen kommer innehålla området "knyta", "termometer" och "uppdragspåsen".

Vi kommer även fortsätta med mönster som vi nu börjat arbeta med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -