👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-09-18 14:54 i Ekenäs skolan Stenungsund
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Vi ska lära oss om brott och om straff. Och om rättigheter och skyldigheter gentemot samhället, din omgivning och dig själv. Även om hur Sverige styrs.

Detta ska vi arbeta med

Arbetsområdet handlar om att att utveckla en förståelse för det svenska rättssystemet och att själv kunna ta ställning i frågor som rör detta och vad som är "rätt och fel" i hur en person beter sig både som samhällsmedborgare och som människa.

För att uppnå detta kommer vi att arbeta med olika arbetssätt. Det kommer att vara genomgångar,  läsning och uppgifter i webbaserat material men även diskussioner både i mindre grupper.

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • Viktiga ord som hör till temat och kunna sätta in dem i ett sammanhang
 • Känna till hur en rättegång går till
 • Fundera kring vem som blir en brottsling och diskutera kring det
 • Fundera kring om det är bra med hårda straff eller inte och diskutera kring det
 • Veta vad de mänskliga rättigeheterna är, kunna de viktigaste och diskutera kring varför de finns, vem som har nytta av dem, vilket straff länder som bryter mot dem får osv

Kopplingar till läroplanen

 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6