Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Nyfiken på Falköping-Hållbar utveckling

Skapad 2019-09-18 15:56 i Hästbackens förskola Falköping
Förskola
Fjärilen och Nyckelpigans gemensamma projekt.

Innehåll

Vad? Vi vill tillsammans med barnen utveckla en positiv framtidstro. Tillsammans med barnen utveckla kunskaper kring hur vi kan skapa en hållbar framtid. 

Hur? Arbete i smågrupper och erbjuda barnen aktiviteter som ger dem möjlighet att utveckla sin kunskap kring hållbar utveckling. Vi fortsätter att gå till vår skog för att följa årstidsväxlingarna, samla skräp och uppleva vår natur med kropp och sinnen. Barnen får ta med naturmaterial hem från skogen som vi sedan skapar med. Vi kommer gå på promenader i vår närmiljö för att uppleva Falköping. Någon dag varje vecka kommer vi jobba med drama, rörelse, dans och musik för att stärka barnens språkutveckling och ordförråd. Barnen får då möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Barnen får möjligheter att på ett enkelt och konkret sätt förstå källsortering/återvinning genom att de med hjälp av oss pedagoger får sortera vårt skräp i olika behållare som vi sedan går ut med till soprummet.

Varför/Syfte? Tillsammans med  barnen utveckla ett varsamt förhållningssätt till varandra, vår närmiljö och vårt material. Utveckla ömsesidiga relationer som bygger på rättigheter och skyldigheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: