👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, årskurs 8: Judendomen och islam

Skapad 2019-09-18 16:11 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här avsnittet kommer du att få lära dig mer om religionerna judendom och islam. Fokus ligger på att analysera likheter och skillnader och på religion och samhälle.

Innehåll

Förväntat resultat  

 

Förmågor som bedöms och som vi jobbar med

 

Veckoplanering 39-43

Vecka 39-41

Judendomen 

Introduktion - Planering

Studi: Judendomens lära, människosyn m.fl.

Läroboken, arbete med instuderingsfrågor (finns även i Teams)

Abrahamitiska religioner - Likheter och skillnader

Antisemitism då och nu

 

Vecka 42-43 

Islam 

Introduktion - Planering

Läroboken, arbete med instuderingsfrågor

Studi: Islams fem pelare m.fl.   

Fördjupad jämförelse och resonemang kring likheter och skillnader. 

Islamofobi - orsaker, konsekvenser 

 

Examination 

Prov vecka 43: Likheter och skillnader, religion och samhälle 

 

Bedömning 

Se matris och bedömningsaspekter för resonemang 

 

 

Läxor

De uppgifter som ni inte hinner klart med under lektionstid ansvarar ni själva för att färdigställa hemma.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor, judendomen

Matriser

Re
SO - Religion - Kurs

Rubrik 1

Insats Krävs
E
C
A
Världsreligionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information & källor
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.