Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget

Skapad 2019-09-18 19:09 i Grundsärskolan Östhammar
Under vårterminen kommer vi att arbeta med de historiska händelserna och viktiga personer under andra världskriget. Vi kommer också att lära oss de länder och viktiga platser som var med i andra världskriget och var de ligger.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Under vårterminen kommer vi att arbeta med de historiska händelserna och viktiga personer under andra världskriget. Vi kommer också att lära oss de länder och viktiga platser som var med i andra världskriget och var de ligger.

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde: Andra Världskriget

Syfte:

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och om hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

 

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

Under vårterminen kommer vi att arbeta med de historiska händelserna under andra världskriget. Vi kommer också att lära oss de länder och viktiga platser som var med i andra världskriget och var de ligger. 

Konkreta mål:

 När vi är klara med arbetet om andra världskriget ska du kunna:

 • peka ut på en tidslinje när andra världskriget började och slutade.
 • berätta om några händelser som gjorde att andra världskriget startade.
 • berätta om några viktiga händelser och personer under andra världskriget.
 • förklara ord som judeförföljelse, koncentrationsläger, getto, förintelse och folkfördrivning. 
 • namn på länderna i Europa som var delaktiga i andra världskriget. 

Bedömning:

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om varför andra världskriget började.
 • peka ut rätt tidsperiod på tidslinjen.
 • berätta om viktiga händelser och personer under andra världskriget.
 • namnge länderna i Europa som var med i andra världskriget. 

 

Undervisning:

 När vi arbetar med andra världskriget kommer vi att:

 • se olika filmen om andra världskriget. Det blir filmer med bilder från tiden och också intervjuer med överlevare i nutid. 
 • titta på en tydlig tidslinje för att peka ut under vilken tidsperiod andra världskriget utspelade sig.
 • diskutera och reflektera kring varför andra världskriget startade och slutade, hur livet under andra världskriget såg ut och om vad vi kan lära oss för att det inte ska hända igen.
 • skriva gemensamma texter och leta bilder som passar till.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  GrSär lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder, samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  A 9
 • Dessutom för eleven väl underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 9

Matriser

SO
Bedömningsmatris i So år 7-9

På väg att visa grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Världskrigen, folkfördrivningar
Du **bidrar** till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Du för **delvis underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Du för **väl underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord,
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: