Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öva på att följa en arbetsbeskrivning.

Skapad 2019-09-18 19:56 i Furulunds skola Partille
Grundskola 5 Slöjd
Eleverna ska öva på att följa en arbetsbeskrivning. Eleverna får själva välja vad de vill tillverka med det måste finnas en arbetsbeskrivning som de kan följa under arbetet.

Innehåll

 

Uppgiften är att eleverna ska;

-  öva sig på att följa en skriftlig och/eller visuell arbetsbeskrivning.

 

Val av instruktion;

De kommer att ha stor frihet att välja vilken arbetsbeskrivning de vill följa. För de elever som behöver finns det 6st visuella arbetsbeskrivningar att följa när det gäller att tälja i färskträ. Dessa finns på slöjdsidan. När det gäller att sy något med symaskinen kan man välja idéer från böcker och pärmar som finns med skriftliga och bildmässiga arbetsbeskrivningar i klassrummet.

Vi kommer gemensamt att studera de arbetsbeskrivningar som eleverna valt att arbeta utefter. Vi jämför dessa och diskuterar likheter och olikheter. Vi pratar också likheterna mellan en arbetsbeskrivning och analog programmering.

 

Slöjdspecifika begrepp;

Vi arbetar med att synliggöra de slöjdbegrepp som hör till respektive arbetsområde. Eleverna kommer att få samla slöjdbegrepp under tiden som de arbetar. Vi resonera tillsammans ordens betydelse och hur man kategorisera dessa.

 

 

Genomgångar

Likheter och olikheter mellan arbetsbeskrivningar.

Varför använder man sig av arbetsbeskrivningar.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: