👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internet

Skapad 2019-09-18 21:23 i Rävlanda skola Härryda
Internet: Kommunikation, Information och Historia
Grundskola 7 – 9 Teknik
Internet påverkar människors vardag med information, underhållning, social gemenskap och bidrar till att forma samhällen, värderingar och beteenden. Att veta hur internet tekniskt fungerar är viktiga kunskaper för alla samhällsmedborgare.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för hur internet fungerar och används.

Så här kommer vi att arbeta

Vi tittar på olika film som diskuteras i klassen. Sedan fördjupar eleverna sina kunskaper

Vad är internet:film 1: https://youtu.be/ZhEf7e4kopM

Filmen förklarar vad är internet: Ett nät av kablar - optiska fibernät och radiovågor där datapaket transporteras

 

Så fungerar operativsystem: Film 2: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6391

 

IP-adress och DNS (Domänadress) https://youtu.be/5o8CwafCxnU

 

HTTP - HTML  https://youtu.be/kBXQZMmiA4s

 

 

 

 

 

Det här ska du lära dig

 Centralt innehåll

• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

• Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel

• Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Operativsystem, CPU, RAM-minne, komponent, indata och utdata, hårddisk, IP-adress, Domänadress=DNS, HTTP, HTML, Domän

Så här kan du visa dina kunskaper

Internet projektarbete åk 7.

Elever arbetar i grupp av 2. De ska undersöka de två uppgifter som står i början under varje rubrik och sedan välja minst 3 uppgifter bland 1-8 från både kommunikationshistoria och Nätverksteknik.

Tänk på att uppgiften visar vad ni lärt er och är betyg-grundande. Utveckla gärna svaren.

Viktig: ange alla källor du använder

 

 

Några länkar som kan hjälpa till:

Filmen vi har sätt: ”Internet – så funkar det!” https://youtu.be/s-RGkHpC3hM

https://www.internetmuseum.se/

https://www.oxit.se/internets-historia-och-utveckling/

 

KOMMUNIKATIONSHISTORIA

Alla elever svarar enskild på fråga 0.

0.Vad för drivkrafter gjorde att datanätverk och internet först växte fram och utvecklades?

 1. Vilket år dök det första datanätverket upp och vad kallades det?

 2. Vilket år skickades det första e-mailet?

 3. Vad är det så kallade ”world wide web” för något? När dök det upp?

 4. Vilka stora förändringar i samhället skedde efter det kommersiella internetets uppkomst?

 5. Vad menas med ett protokoll och vad är TCP / IP?

 6. Bredband innebar stora förändringar för vårat internetanvändande. Nämn några!

 7. Hur påverkade uppkomsten av ”smartphones” vårat internetanvändande?

 8. Vilken påverkan har åtkomsten till så kallade wi-fi nätverk haft på oss individer och samhället?

 

 

NÄTVERKSTEKNIK

Alla elever svarar enskild på fråga 0.

0.Rita en bild hur det kan se ut när en person tar sig ut på internet med sin dator. Beskriv vad de olika komponenterna gör.

 1. Vad är ett nätverk?

 2. Vad menas med ett LAN?

 3. Vad är ett WLAN? Vad är skillnaden på WLAN och Wi-Fi?

 4. Vad är en router, switch och en hub?

 5. Vad är GSM?

 6. Vad är ett protokoll, t. ex. HTTP, HTTPS mm

 7. Beskriv vad en brandvägg är!

 8. Beskriv vad en VPN är för något! 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11

Matriser

Tk
Teknik

E
C
A
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Förmåga att:
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmåga att:
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Förmåga att:
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • Tk
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.