👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAKK

Skapad 2019-09-19 09:04 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Vi har som mål att använda TAKK som ett tecken som alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. Vi ser att barngruppen har behov att utveckla deras kommunikation mellan barn och barn, vuxna och barn. TAKK kan tydliggöra för de barn som vi upplever behöver stöd att förstå och kommunicera med kroppen och tal. Målet är att alla barn ska komma till tal och känna sig trygga att kommunicera med andra. Med hjälp av TAKK kan barnen bli mera trygga att uttrycka sig.

Innehåll

Syfte (varför)

Vi har som mål att använda TAKK som ett tecken som alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. Vi ser att barngruppen har behov att utveckla deras kommunikation mellan barn och barn, vuxna och barn. TAKK kan tydliggöra  för de barn som vi upplever behöver stöd att förstå och kommunicera med kroppen och tal.
TAKK är en metod som används tillsammans med talat språk, det förenklar för barnet att lära sig ord och det blir lättare att uttrycka sig.  Tecken ger barnet redskap att tydliggöra det talande språket.

TAKK är ett redskap och komplement till det talande språket som innebär att den som pratar samtidigt tecknar de viktigaste orden. Skillnaden mellan teckenspråk och tecken som stöd är att man endast förtydligar vissa centrala ord i en mening.

Fördelar med TAKK:

 • Taltempot saktas ner. Det tar längre tid att teckna än att tala. Detta gör det lättare för individen att följa med i det som sägs
 • Det är lättare för individen att förstå det som sägs eftersom det är de meningsbärande orden som teckna.
 • Tecken ger tre vägar till förståelse; det man hör, det man ser och det man känner. Detta underlättar för förståelse av det som sägs.
 • Tecken stannar kvar längre. Till skillnad mot ett talat ord kan man göra ett tecken  långsammare.
 • Ett teckens betydelse ändras sällan även om man gör det långsammare.
 • Det är lättare att visa hur ett tecken görs än hur ett ord uttalas.
 • Det är lättare motoriskt att göra ett tecken med händerna än att säga ett ord med munnen.
 • Ett bra hjälpmedel åt barn med annat modersmål än svenska.

Det är viktigt att veta att TAKK alltid stärker den talade språkutvecklingen. TAKK hindrar aldrig språkutvecklingen. Om och när en individ kan använda ett talat ord kommer han eller hon att göra det istället för att teckna. TAKK kan vara en väg till talat språk.

 

Mål (vad)

Målet är att alla barn ska komma till tal och känna sig trygga att kommunicera med andra. Med hjälp av TAKK kan barnen bli mera trygga att uttrycka sig.  
 

Nuläge och intention

a) Barnen tycker det är roligt att lära sig nya tecken, i sånger, ramsor och orden i veckans tecken.

 

b) Barnen tecknar efter sin egen förmåga, de ord de lärt sig och vågar använda tecken. De har alla varsitt persontecken och kan sitt egna tecken och kompisarnas tecken. Barnen frågar om det är något ord de inte kan och kan inte vi pedagoger det söker vi på hur det tecknas tillsammans på ipaden.  

Genomförande (hur)

Vi arbetar med TAKK på Stjärnan, både i vardagen och i våra planerade aktiviteter. Tillsammans med barnen presenterar vi på måndagar veckans tecken. Vi sätter upp de tecknen som vi har varje vecka på väggen, vår fina teckenskatt. Vi har även bilder på tecken i våra miljöer, t.ex. vid matbordet, tamburen med mera. Varje månad lär vi oss en ny matramsa och sång med tecken.

Barnen ska kunna använda sig av och känna sig trygg i att använda TAKK. De är delaktiga i planeringen om vilka tecken vi lär oss genom att få vara med och välja fem tecken till veckans tecken där får presentera “sina” veckans tecken en vecka var. 

TIllsammans med barnen använda oss av TAKK appen, memory, sånger och ramsor med mera. Kan vi inte något ord söker vi tillsammans i teckenlexikons appen. Kolla på och sjunga tillsammans med Sign up på youtube där de sjunger och tecknar till olika sånger. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18