👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Teknik 9B för v 36 till v 40 version nr 2

Skapad 2019-09-19 09:19 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering för teknik avsnitt design med uppgifter, kunskapskrav och förmågor

Innehåll

Instruktioner för vecka 36, 37, 38, 39 och 40 gällande ämnet Teknik för årskurs 9 avsnitt: Design

 

Kunskapskrav för E

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Kunskapskrav för C

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

 

Kunskapskrav för A

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Förmågor:

I detta avsnitt om design tar vi främst upp följande förmågor:

-Kommunicera om teknik

-Reflektera och värdera med hänsyn till hållbar utveckling

- Hitta nytänkande

 

 

Planering

 

V 36: Tvärgruppsredovisningar. Varje grupp läser upp ett arbete kring Teknik och sak. Skriv rent era beskrivningar på dator max två A4 sidor. 

 

v37: Vi fortsätter nu med lärobok Teknik Direkt och inriktar oss på kapitel 6 Designen gör tekniken mänsklig. Jag gör genomgång med hjälp av bildspel och du påbörjar uppgifter

sid 140 Kan du? fråga 1-15, fundera mera fråga nr 1-4

 

v 38: Vi fortsätter med lärobok Teknik Direkt och inriktar oss på kapitel 6 Designen gör tekniken mänsklig. Jag fortsätter med genomgång med hjälp av bildspel och du fortsätter med uppgifter s 140 Kan du? fråga 1-15, fundera mera fråga nr 1-4. Du väljer också en av de praktiska uppgifterna nr 2 Hållbar utveckling eller nr 3 Design genom tiderna dock ej uppgift 3c

 

v39: Inlämning av uppgifterna helst datorskrivna. Film hur kan en stol designas? alt film hur kan en toalett designas?

 

v40: Reservtid

 

Lycka till önskar Henrik