👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puberteten

Skapad 2019-09-19 09:30 i Glömstaskolan Huddinge
Vad händer i din kropp under puberteten? Hur påverkar det dina tankar, din sömn, ditt humör? Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med de här frågorna.
Grundskola 7 Biologi
Utifrån era önskemål och läroplanens centrala innehåll kommer undervisningen att handla om: Hur er fysiska och psykiska hälsa påverkas av kost, sömn, puberteten och sociala relationer. Vad som händer i kroppen under puberteten och varför samt hur könsorganen är uppbyggda och fungerar. Frågor om ideal, identitet, relationer, kärlek och ansvar. Jag kommer att bedöma dina förmåga att: Samtala och diskutera frågor som handlar om hälsa. Du ska tänka på att försöka skilja mellan fakta och andra värderingar. Ställa frågor och bemöta åsikter och argument så att diskussionerna förs framåt. Resonera om hälsa och sexualitet och visa hur det hör ihop med vad som händer i din kropp under puberteten. Utifrån faktatexter sammanställa en presentation om puberteten ur ett biologiskt perspektiv.

Innehåll

Du ska göra en valfri presentation med faktainnehåll gällande puberteten och människans könsorgan. Var noga med att ange källor.

 

Uppgifter

  • Puberteten

Matriser

Bi
Biologi puberteten

Utveckla förmågan att...

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
1
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med enkla motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsaoch skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsaoch skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar samt beskriver tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
3
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.