Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-09-19 09:32 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
Vi fördjupar oss i vilka är orsakerna till, konsekvenserna av och lösningarna på våld och kriminalitet? Du ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd. Du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till brottslighet, Du ska också träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring brott och straff och öka förståelsen för varför vissa människor begår brott och vad samhället kan göra för att hjälpa till.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

 

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

 Så här ska vi arbeta:

 

  • Vi ska arbeta med Digilär och andra källor
  • Vi tittar på film/klipp
  • Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner
  • Vi arbetar med olika uppgifter, enskilt, par och i grupp
  • Se classroom för mer information 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

resonerar kring följande kunskapskrav: 

 

- Samhällsstrukturer

- Undersöka strukturer i samhället

- Använda begrepp

- Påverka och påverkas

- Värdera och uttrycka ståndpunkter

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: