👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 2 LUFT

Skapad 2019-09-19 10:03 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Grundskola 2 Fysik NO (år 1-3)
Vad är luft? Kan man se luft? Vad finns i luft och hur påverkar luften människor och djur?

Innehåll

Vad ska du lära dig:

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras
 • Vindens kraft
 • Luften väger
 • Luften är livsviktigt- påverkan för allt liv på jorden

Hur vi arbetar:

 • Vi tittar på film
 • Vi arbetar med tankekartor och skriver egna faktatexter.
 • Vi söker enklare fakta genom att använda digitala verktyg
 • Vi diskuterar och drar slutsatser tillsammans och ensamma
 • Vi gör enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • Vi gör egna experiment och försök

Vi tränar följande förmågor:

 • Kommunicerar/argumenterar/granska
 • Experiment/ naturvetenskapligt arbetssätt
 • Begrepp/förklara/beskriva

Vi arbetar med följande begrepp:

 • luftbubblor
 • atmosfär
 • gaser
 • lufttryck
 • vindkraft
 • orkan
 • tungt/ lätt
 • rymden
 • syre
 • lungor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3