Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion på Framtiden

Skapad 2019-09-19 10:40 i Framtiden | Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
Vi introducerar barn och föräldrar vid förskolan Framtiden. Introduktionen ska ge en helhetsbild av den dagliga verksamheten.

Innehåll

Introduktionspolicy för Framtiden 180205

Vi introducerar barn och föräldrar vid förskolan Framtiden. Introduktionen ska ge en helhetsbild av den dagliga verksamheten.

De tre pedagogerna.

- Barnen–hjälper varandra i kunskapssökandet, barnen uppmuntras att trösta och hjälpa varandra.

- Pedagogen–upptäcka tillvaron tillsammans, ställa utmanande frågor, stödja och ge näring åt det barnen arbetar med. Det forskande barnet måste mötas med den forskande pedagogen.

- Miljön–föränderlig och stimulerande, måste ständigt utvecklas i takt med barnens behov. En miljö som underlättar för barnen att vara nyfikna, forskande och självständiga.

Inskolning sker enligt överenskommelse mellan föräldrar och personal på förskolan, utifrån barnets och familjens behov. Den tiden ska grundlägga trygghet för såväl barn som föräldrar, genom att informera om våra rutiner och vårt arbetssätt. På detta sätt och under denna tid skapas en ömsesidig respekt mellan barn, föräldrar och personal.

- Tid planeras för samtal om hur barnets dag kan komma att se ut.

Enligt gruppinskolningsmetoden
- Under introduktionen vill vi skapa en öppen kontakt mellan barn, förälder och personal.


Vi använder oss av heldagsinskolning
, vilket innebär att barn och föräldrar från första dagen tillämpar barnets ordinarie tider. Detta ger barn och förälder bättre insikt i vad som händer på förskolan och skapar trygghet och tillit.

- Vi arbetar med att inskola både barn och föräldrar inte att sära dem. En personal har huvudansvaret för sin inskolning samt information till föräldrar.
För barnets skull ska inskolningsdagarna vara så lik vardagen som möjligt, därför går all personal sin ordinarie tid.
Alla i personalen blir på så sätt ansvariga för inskolningen och barnet lär känna alla vuxna på en gång. Dock är två personal extra ansvariga för just ert barns inskolning.

- Barnet känner snabbt en gruppsamhörighet. Detta ger också färre avbrott i verksamheten. Inskolning efter heldagsmodellen förutsätter att föräldrarna är med hela tiden. Föräldrarna kan sina barn, vi kan barn i grupp.
Det är roligt, utmanande och tröttande men ger troliga vinster i längden. För de barn som varit på förskolan sedan tidigare flyter allt som vanligt, men de får fler spännande kompisar och de deltar aktivt i inskolningen.

 

 


Vi arbetar för att barnen:

- Ska känna trygghet

- Ska få möjlighet att utveckla sina sinnen genom skapande verksamhet i alla former

- Tränas att förstå och upptäcka sin egen och andras kultur

- Söka egna problemlösningar tillsammans med andra barn och vuxna

- Ska kunna förstå och uppleva allas lika värde

- Ska nå ökad självkänsla, tillit till sin egen förmåga och omvärld

 


Vi ser fram emot att få samarbeta med er familj och ert barn.

 

Välkommen till oss!

 

Hannes, Kicki, Annelie, Ulrika, Julia o Anne-Marie

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: