👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska-att skriva texter

Skapad 2019-09-19 11:46 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer vi att jobba med olika textgenrer. Vi kommer studera de olika texternas uppbyggnad för att sedan skriva egna texter, samt hjälpa varandra så att de blir så bra som möjligt. Vi kommer även att bearbeta texterna så att de följer grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du som elev ska ges möjlighet att utveckla ditt språk för att tänka, kommunicera och lära.

Efter detta läsår ska du kunna:

 • känna till olika texters uppbyggnad.
 • skriva olika texter och anpassa språket till mottagare och sammanhang.
 • ge respons på andras texter.
 • ta emot respons på egen text och bearbeta den utifrån det.
 • vara noga med språkets struktur.
 • använda ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Arbetsgång

Under läsåret kommer du att studera olika texters uppbyggnad och särdrag. Du kommer också att få skriva olika typer av texter, där du får ge och ta respons för att förbättra din egen och andras texter. I klassen kommer vi också att arbeta med olika övningar gällande grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet. Till vår hjälp kommer vi bland annat att använda oss av läromedlen Skrivarskolan och Språklära.

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av självbedömning, kamratbedömning och regelbunden respons från undervisande lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6