👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och nordiska språk

Skapad 2019-09-19 11:52 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 9 Svenska
Vad vet du on svenska språkets historia och språkets nära släktingar? Pratar och skriver vi i dag som man gjorde på 1600-talet? Har de nordiska språken alltid låtit som de gör nu eller har de varit ett språk med olika dialekter? Det är detta vi ska ägna oss åt i detta arbetsområde.

Innehåll

Under detta arbetsområde ska du;

- lära dig om svenska språkets historia

- lära dig om likheter och skillnader i de nordiska språken

 

Vi kommer att arbeta med detta under v. 37-40. Området kommer avslutas med ett skriftlig förhör där du får resonera kring den fakta du arbetat med. Den kommer bedömas utifrån kunskapskraven som finns angivna i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Nya ord i språket, till exempel lånord.
    Sv  7-9
  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
    Sv  7-9
  • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
    Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav i svenska åk 7-9

Skriva
Sammanställningar, struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Tala
Språkliga varianter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.