Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen- Matsituationer

Skapad 2019-09-19 12:23 i Förskolan Freden Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi ser måltiderna på förskolan som bra tillfällen till diskussioner och samtal med barnen. Vi arbetar mot läroplansmål som finmotorik, inflytande, begreppsbildning, språkutveckling och matematik.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Utbildningen ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 18).

Allt vi gör med barnen under dagen är lika viktigt och det är tydligt uttryckt i förskolans läroplan.Det är lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen.För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

 

 • Barnen får flera tillfällen till att lyssna på varandra, prata, se, känna och prova själva som att dela maten på tallriken och få prova att äta med kniv och gaffel.
 • Vi uppmuntrar  barnen att träna på att hälla vatten och mjölk i sina glas själva och att bre sin smörgås, använda kniv och gaffel m m.
 • Vi uppmuntrar barnen att  prova nya smaker och rätter för att få en väl sammansatt måltid.
 • Vi samtalar om vad som är bra för kroppen och vad som är mindre bra.Vi vill att barnen att ska uttrycka och välja själva vad de vill   ha av sås, grönsaker, bröd och pålägg.
 • Ibland har vi en matvärd som får följa med till köket och hämta matvagnen med en personal. Matvärden får hjälpa till att duka och förbereda samt berätta för sina kompisar vad som serveras.
 • Vi  brukar ha en liten avslappning före lunchen för att varva ner och skapa en lugn och avslappnad stämning inför lunch och på så sätt även undvika stress bland barnen.
 • Bröd och smör läggs upp i små skålar så att barnen lätt kan ta och bre själva och utan hygienskäl. Allting slängs efter användning.
 • Vi pedagoger är noga med att benämna allting på bordet korrekt och i detalj för att stimulera  språket hos barnen.
 •  Måltiderna blir även en möjlighet för barnen att använda matematiska begrepp och räkna anta samt se på form och färg och använda lägesbegrepp.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar samt diskuterar i arbetslaget vid utvärderings/planeringsdagar samt på Unikum.

Vi delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv samt reflekterar dagligen över hur matsituationerna fungerar.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar och gemensamma lagisar 1 gång/vecka

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: