Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2019-09-19 12:32 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet.

Innehåll

 Syfte(varför ska vi arbeta med dit här?)

Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i modersmål kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmågan.
Du ska utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

·         Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·         Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med berättande text ska du :

(Det här kommer du att få undervisning om )

1. Förstå syftet/meningen med en berättande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en berättande texts (äventyrsberättelse) berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen.  (Steg 1)

3. Lära dig hur man använder språket för att skapa spännande miljöer och bygga upp spänning. (Steg 2)

3. Lära dig det språk, ord och begrepp som är typiskt för texttypen samt hur du använder dessa för att skapa en beskrivande text. (Steg 2)

4. Öva på det du lärt dig (i steg 1-2) och tillsammans i klassen bygga upp en berättarkurva och skriva några avsnitt till en berättelse. (Steg3)

4. På egen hand kunna planera och skriva en berättelse. (Steg 4)

Arbetssätt(så här kommer vi att arbeta )

(cirkelmodellen)

Förförståelse/förkunskaper: Klassen läser, återberättar och dramatiserar olika spänningsberättelser och samtal om vad det är som gör en berättelse spännande.

Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan).

Steg 2: Du kommer att arbeta med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda meningar med adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.

Steg 3: Du kommer att enskilt och i grupp få läsa och analysera några textavsnitt, skriva tillsammans med läraren korta avsnitt där du få använda de kunskaper du tidigare lärt dig i steg 1-2.

Steg 4: Nu ska du få planera och på egen hand skriva en spännande berättelse där du visar den kunskap du lärt dig i steg 1-3. Texten ska bearbetas och redovisas.

Slutligen bedömer du din berättande text med din lärare. I bedömningen formuleras nya mål.

Bedömning(så här kommer dina kunskaper att bedöma)

Dessa förmågor kommer att bedömas:. Förmågan att:
- förstå syftet med en berättande text
- kunna hålla skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd
- kunna använda strukturen för en berättande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en berättande text , som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella berättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: