Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-09-19 13:04 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Religionskunskap
Här ligger material och powerpoints som tillhör kursmomentet Världsreligionerna.

Innehåll

1. Berätta vad du vet om de olika världsreligionerna a. historiskt, b. i nutiden, c. i världen och d. i Sverige. Försök att vara utförlig och nyanserad I dina svar.

 2. Ge exempel på hur de olika världsreligionerna påverkar individer, grupper och samhällen. Försök att vara utförlig och nyanserad i dina svar.

 

  3. Jämför de olika världsreligionernas människosyn respektive gudssyn med varandra, och peka på så väl likheter och skillnader. Försök att vara utförlig och nyanserad I dina svar.

 

 4. Hur kan en persons identitet formas och påverkas av att vara troende inom någon av världsreligionerna? Jämför minst två, helst tre världsreligioner - t ex att vara jude, hindu och buddhist. Underbygg ditt resonemang med konkreta argument/saker du känner till om religionerna. Försök att vara utförlig och nyanserad I dina svar.

 5. Berätta vad du vet om hur de olika värlsreligionerna förhåller sig till a.etnicitet, b.kön, c. sexualitet och d. socioekonomisk bakgrund. Försök att vara utförlig och nyanserad I dina svar.

Kunskapskravstabell att fylla i

Textmaterial världsreligionerna

 

Judendomen Ppt

Livet är underbart, filmfrågor

 

Kristendomen Ppt

 

Islam Ppt

 

Hinduism Ppt

 

Buddhism Ppt

 

 

Matriser SA17B:

Elin Alstermark

Nino Arifovic

Simon Båge

Isac Einarsson

Saga Elfving

Liam Eriksson

Oscar Eriksson

Meja Fredriksson

Love Glas

Christian Holmberg

Andin Ibri

Mirjam Jones

Casandra Karlsson

Rebecca Landgren

Cornelia Loberg

Albin Nieminen

Nathalie Nilsson

Smilla Nilsson-Ternulf

Julius Norrby

Saga Pantzar

Ida Runesson

Fabian Samuelsson

Elina Sandlund

Maja Sigurd

Elin Vedin

Vincent Wemhöner

 

Matriser SA17C:

Tilde Axelsson

Rolando Da Silva Frenandez Matris

Alicia Drewsen

Linnéa Edberg

Cassandra Ek

Adam Eklund

Fia Eklund

Agnes Forsberg

Luna Forslin

Noel Gustafsson

Isabella Hammar

Josefin Karlsson

Tora Karlsson

Amanda Keskitalo

Emilia Klarqvist

Henri Kosaragic

Gabriel Lindgren

Astri Lindvall

Astri Lindvall 2

Emelie Nilsson

Anton Rodensjö

Leon Saraceno

Jonna Skog

Frida Svanborg

Emmi Thunberg

Mathilda Sörensen

Carl Wahlström

Saga Widmark

Tilde Wisell

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E
 • Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  A
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  C
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
  Rel  E

Matriser

Rel
Världsreligionerna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: