👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering franska åk 9 HT-19

Skapad 2019-09-19 13:37 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - elevens val
Terminsplanering för franska åk 9 HT-19

Innehåll

Franska åk 9 ht-19                 Läxa till  fredagar

 

                             

Vecka 34 - 37

Repetition av verb i presens,  passé composé och futurum. Repetition av grundläggande ordföråd. Repetition av adjektiv,  possessiva pronomen och direkt objekt.

 

Vecka 38

Kap. 1a + ord. Venir i presens och passé composé.

 

Vecka 39

Kap. 1b + aller i presens och passé composé

 

Vecka 40

P.C  med être s. 14 + 15

Repetition

 

Vecka 41

Prov grammatik + uppsats + läs- och hörförståelse.

 

Vecka 42

Film  

 

Vecka 43

Kap. 2a + il faut + verbet connaitre.

 

Vecka 44

Lov

 

Vecka 45

Kap. 2b + verbet lire

 

Vecka 46

repetition

Prov grammatik+ läs- och hörförståelse + uppsats

 

Vecka 47

Prov 2a och 2b

 

Vecka 48

Kap. 3a + direkt och indirekt objekt.

 

Vecka 49

Kap. 3b + ”de” efter negation, mått och mängd. Verbet partir.

 

Vecka 50

Film

 

 

 

 

 

Matriser

M1
Moderna språk M1 (åk 9)

F
E
D
C
B
A
Förståelse:
läsa och lyssna
Kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion:
tala och skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kultur och samhälle
Kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.