👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - 10 kompisböcker på TrollBacken ht-19

Skapad 2019-09-19 13:53 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Boksamtal - 10 kompisböcker
Förskola
10 kompisböcker bygger på punkter ur barnkonventionen och syftar till att göra barn medvetna om sina rättigheter.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Under höstterminen har LiCa förskolor fokus på värdegrunden samt språk. Barnen är bekanta med högläsning i grupp och efterföljande boksamtal utifrån LiCa förskolors boksamtalsmall. Böckerna vi kommer utgå från när vi har boksamtal denna termin är 10 kompisböcker som bygger på barnkonventionen. arbetet kopplas till temat grön flagg och området livsstil och hälsa.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte med aktiviteten är att göra barnen medvetna om rättigheter de har samt att utveckla deras språkliga förmåga genom boksmtalen.

Mål - se läroplanskopplingar längre ner.

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 är uppmärksamma och nyfikna på innehållet i böckerna

reflekterar kring innehållet i böckerna

reflekterar kring begrepp som lyfts ur böckerna

lyssnar när kompisar reflekterar

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Böckerna tar upp en varsin punkt ur barnkonventionen. Vi kommer arbeta med en bok i taget, hur många tillfällen per bok kommer variera utifrån barnens intressen för ämnet som boken behandlar. Efter att ha läst boken kommer ett boksamtal hållas. Fokus ligger på att barnen ska få reflektera om bokens innehåll samt sin egen situation kopplat till ämnet i boken.

Förutsättningar - Aktiviteten kommer ske under det inledande värdegrundsarbetet vid terminsstart.

Dokumentation - 

Förberedelser, böckerna 10 kompisböcker från barnkonventionen. se finplaneringar för material till varje enskilt tillfälle/bok.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18