👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik kapitel 1

Skapad 2019-09-19 14:02 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F Matematik
Vi arbetar med tal-uppfattningar kapitel 1

Innehåll

Planering matematik 7A,B Veckor 35-40

I kursplanen för matematik finns fem förmågor som eleven ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisningen.

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och

metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

• föra och följa matematiska resonemang, och

 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Under veckorna 35-38 arbetar vi med kapitel 1 Tal. Det är mycket repetition från mellanstadiet men även lite nytt. Det som läggs fokus på nu är att få in den matematiska redovisning och att inte bara skriva ett svar. Det kan vara nytt för somliga elever som tycker att det är en onödig process.

Förra veckan gjorde vi diagnosen i kapitel 1…den som är i boken. Vi skall under denna vecka arbeta med de blå sidorna som är basuppgifter och sidan 19 som är de fyra räknesätten. Somliga elever får arbeta med fördjupning av olika slag.= Röda sidor.

 

Vecka 38

Vi arbetar med Blåkurs sidorna 24-31. Flera av uppgifterna är redan gjorda.

Fördjupning för de som klarade diagnosen.

Arbetshäfte inför provet torsdag .

 

 

Vecka 39

Prov på kapitel 1 tisdagen vecka 39

 

 

 

 

 

Mål Att kunna till prov 1

 

När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

·       förstå hur vårt talsystem är uppbyggt >>

·       ordna tal i storleksordning >>

·       multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 >>

·       avrunda tal >>

·       använda de matematiska orden som hör ihop med >>de fyra räknesätten

·       räkna med de fyra räknesätten >>

·       prioriteringsreglerna >>