👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor

Skapad 2019-09-19 14:06 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Vi lär oss om kartor.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vad betyder allt det gröna på Sverigekartan? Varför är det röda streck på kartan? Och varför finns det röda prickar i olika storlekar? Detta är några av de frågor vi kommer att arbeta kring.

Innehåll

Lärandemål

Du ska veta att en karta och en jordglob är en avbildning av verkligheten.

Du ska kunna berätta vad det är för skillnad mellan en jordglob och en karta.

Du ska berätta vad en karta visar t ex vilket land eller vad färgerna betyder.

Du ska känna till några karttecken och vad de betyder, t ex skog, vatten och stad.

Du ska kunna de fyra väderstrecken.

Du ska kunna rita en enkel karta över t ex skolgården.

 

Undervisning

Vi kommer att titta på filmer som handlar om kartor.

Vi kommer att träna på att använda en kartbok.

Vi kommer att prata om skillnaden mellan en jordglob och en karta.

Vi kommer att prata om och använda digitala kartor.

Vi kommer att träna på hur man tolkar en karta med hjälp av karttecken.

Vi kommer att träna på väderstrecken.

Vi kommer att göra egna kartor, t ex över skolgården.

 

Bedömning

Du visar att du har lärt dig genom att vara aktiv på lektionerna.

Du visar att du har lärt dig genom att du kan peka ut norr, öster, söder och väster på en karta.

Du visar att du har lärt dig genom att du kan göra en egen karta.

 

Tips till vårdnadshavare

Titta gärna på olika kartor tillsammans och leta efter en plats som betyder något för er.

 

Länkar

 https://earth.google.com

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3