Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken Spotlight 6- Unit 1

Skapad 2019-09-19 14:16 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 6 Engelska
I engelska årskurs 6 fortsätter vi att arbeta med läromedlet "Spotlight 6" som är skrivet för Lgr-11 och innehåller texter, sånger och övningar. Vi använder oss av textbook och en länk på internet där man kan träna läsförståelse och grammatik.

Innehåll

1. Spotlight- Unit 1

I den här delen av boken ska vi lära oss:

- Berätta om något som hände. Preteritum av regelbundna och oregelbundna verb. Uttal av ändelsen -ed.
- Uttrycka olika känslor.
- Berätta om något som ska hända: be going to/ will.
- Frågeord
- Fakta om Australien. Berätta var en plats ligger. Väderstreck.
- Tusental
- Säga att något låter bra, känns bra osv.
- Berätta om något man har/ inte har; gjorde/ inte gjorde.

How a summer can make a difference

I det här kapitlet är ditt mål att kunna:

- Berätta om något som hände.

- Uttal av ändelsen -ed (regelbundna verb).

- Uttrycka olika känslor.

- Berätta om något som kommer att hända.

 

A new project

I det här kapitlet är ditt mål att kunna: 

- Berätta om något som kommer att hända

- Diskutera ett skolprojekt.

 

A new friend

I det här kapitlet är ditt mål att kunna: 

- Skriva ett mail eller brev till någon du inte känner.

- Berätta om dig själv och var du bor.

- Berätta om någon annan.

- Känna till något om Australiens urbefolkning aboriginerna.

 

A tricky situation

I det här kapitlet är ditt mål att kunna: 

-          Berätta om något man har/ inte har gjort.
-          Presens av have.
-          Presens och preteritum av "be".

 

This is Australia

I det här kapitlet är ditt mål att kunna:

-          Lyssna och förstå.
-          Fakta om Australien.
-          Berätta var en plats ligger.
-          Väderstreck.
-          Säga höga tal.
-          Komparera (jämföra) adjektiv.

 

Kim´s blog

I det här kapitlet är ditt mål att kunna: 

-          Välja rätt adjektiv.
-          Skriva en bloggtext och beskriva sig själv.

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Detta arbetar vi med från kursplanen i engelskas syfte. 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Detta centrala innehåll i läroplanen kommer att behandlas. 

4. Arbetssätt

Genom att läsa, lyssna på och använda engelska i tal och skrift. Utöka ditt ordförråd genom att själv ta ansvar för ditt lärande och läsa in glosor, lyssna på och läsa olika engelska texter samt hörövningar. Vi kommer att använda oss av Spotlight 5, använda våra anteckningsböcker för färdighetsträning, samt sjunga sånger och se film på engelska. Genomgångar och övningar i engelsk grammatik kommer också att vara ett återkommande inslag i undervisningen.

 

5. Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i talad och läst engelska
 • muntligt och skriftligt göra dig förstådd
 • uttrycka dig med ord, fraser och meningar

 

Så här kommer vi att bedöma:

Din muntliga förmåga bedöms till exempel genom;

 • din förmåga att återberätta innehållet i något som vi har läst eller diskuterat (tala så mycket som möjligt och våga gissa)
 • muntligt deltagande under lektionerna (svara på frågor, delta i dialoger, lästräna i par etc.)
 • uttal

Din skriftliga förmåga bedöms till exempel genom;

 • de egna texter du skriver i din notebook
 • skriftliga läxförhör
 • diagnoser

Din förmåga att förstå talad och skriven engelska bedöms till exempel genom;

 • hör- och läsförståelse tester

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: