👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

metall för åk. 6

Skapad 2019-09-19 14:17 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Vi designar och tillverkar olika föremål av metall och vi samtalar kring materialets egenskaper och användning.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi kommer att designa och planera egna idéer till metallarbeten o Vi kommer jobba med i stort set så. långt som möjligt att jobba med återvinning av material och vi kommer att prata om olika metaller Vi bekantar oss med de verktyg som är speciella för arbetet i metallmaterialen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att använda metallmaterialen på ett designriktigt och ekonomiskt sätt. I samband med att vi arbetar med materialet lär vi oss vilka verktyg som är lämpliga och vi samtalar också kring de egenskaper som de olika metallerna har. Naturligtvis diskuterar vi också hur vi använder materialen i vårt samhälle och hur denna användning kan påverka vår miljö.

Hur och med vad arbetar vi?

Uppgifter

 • Designarbete i metall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Metallarbete

På väg att nå målen
Grundläggande kunskaper och förmågor
Goda kunskaper och förmågor
Mycket goda kunskaper och förmågor
Kreativitet / Idéer
Jag har svårt att komma på något att göra.
Jag lånar gärna andras idéer men jag visar intresse för att arbeta utifrån egna idéer.
Jag har egna idéer och vill försöka genomföra dem så långt som möjligt.
Jag har egna idéer och sätter en personlig prägel på arbetet.
Planering
Jag behöver hjälp för att göra en planering.
Jag klarar att göra en planering med viss hjälp.
Jag kan själv göra en enkel planering/skiss.
Jag gör alltid självständigt en utförlig planering.
Arbetsinsats och praktiskt arbete
Jag behöver ha stöd och uppmuntran för att hålla arbetet igång. Jag avslutar sällan arbetet.
Jag färdigställer arbetet med hjälp av läraren. Jag väljer helst arbeten som är bekanta.
Jag har en egen drivkraft och färdigställer arbetet. Jag vågar prova på något nytt.
Jag har mycket vilja och kraft. Jag vill gärna prova nytt och öka svårighetsgraden. Jag gör om ifall det behövs för ett bra resultat.
Instruktion och arbetsbeskrivning
Jag kan arbeta delvis självständigt och förstå en arbetsbeskrivning när en vuxen finns att fråga.
Jag försöker arbeta självständigt och använda en arbetsbeskrivning när det finns.
Jag tar ansvar och arbetar oftast självständigt. Jag kan använda en arbetsbeskrivning.
Jag tar alltid ansvar för mitt arbete. Jag arbetar självständigt och eftertänksamt.
Redskap och material
Material Färg Form Funktion
Jag använder helst kända material. Jag provar olika redskap.
Jag är intresserad av material, färg, form och funktion. Jag kan hantera enkla redskap och verktyg.
Jag kan en del om material, färg, form och funktion. Jag vill lära mig mera. Jag provar att hantera olika redskap vid arbetet i de olika materialen.
Jag arbetar mycket medvetet med material, färg, form och funktion. Jag låter mig inspireras och jag vill utvecklas. Jag gör medvetna val av redskap i samband med arbetet i de olika materialen.
Bedömning av egen arbetsprocess och produkt
Jag beskriver hur delar av arbetet har gått till.
Jag kan med handledning beskriva hur arbetet har gått till och vilka val jag gjort.
Jag kan beskriva arbetet och reflektera över de val jag gjort.
Jag kan på ett realistiskt sätt värdera min arbetsinsats och min produkt utifrån funktionella och estetiska aspekter.