👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2019-09-19 14:35 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Luft - ett osynligt, men ändå så kraftfullt ämne.
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Vad är luft? Kan vi se den? Kan vi känna på den? Kan vi skapa luft? Väger den någonting? Tar den plats? Vad består luft av? Vad är lufttryck? Vad händer när trycket ändras? Hur påverkar lufttrycket vädret? Vad menas med förorenad luft? Dessa frågor och många fler kommer vi att diskutera.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- använda kunskaper i NO för att kommunicera och ta ställning till frågor som rör luft
- genomföra systematiska undersökningar i NO om luft samt
- använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen om luft.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig att:

 • ge exempel på luftens grundläggande egenskaper samt kunna förklara hur luftens grundläggande egenskaper kan observeras.
 • utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om luft.
 • i det undersökande arbetet kommer du att göra någon  jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer t ex text eller bild samt kunna  använda din dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning - vad och hur

 I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du....

 • kommunicerar, ställer  frågor och och tar ställning i våra diskussioner
 • genomför undersökningar och dokumenterar dem
 • jämför olika resultat av undersökningar och resonerar kring likheter och skillnader
 • resonerar kring uppbyggnad och egenskaper hos luft och förklarar sambandet med fotosyntesen
 • förklarar och använder olika begrepp, t ex lufttryck, låg -och högtryck, luftmotstånd osv.

Undervisning och arbetsformer

En blandning av teori och praktik kommer prägla detta arbete. Dock kommer huvudvikten att ligga på det praktiska arbetet.
Kunskapskraven kommer vara en röd tråd i arbetet då varje arbetspass kommer inledas med en diskussion kring dessa. 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna....

 • genomföra undersökningar och dokumentera arbetet
 • kooperativa övningar för att lära sig olika begrepp om luft 
 • läsa texter och svara på instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6