👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Judendomen

Skapad 2019-09-19 16:03 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med de abrahamitiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam. Vi tittar närmare på likheter och skillnader i dessa tre grenar med samma stamfader: Abraham. Heliga platser, skrifter, levnadsregler, högtider och traditioner.

Innehåll

 

 

Centralt innehåll

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum  i judendomen.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendom och i de andra Abrahamitiska religionerna, t.ex. som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Hur olika livsfrågor, t.ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i dessa religioner.
 • Vad religionerna  kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Du ska ha kunskaper om:

 • Ritualer
 • Levnadsregler
 • Heliga platser och rum
 • Symboler
 • Högtider och traditioner
 • Hur livsfrågor och värderingar skildras  

  Begrepp om judendomen
  Synagoga
  Tanak
  Getto
  Tora
  Sabbat
  Rabbin
  Arken
  Lagen
  Profeterna
  Skrifterna
  Kosher
  Menora
  Davidsstjärna

 

Läromedel och texter

 • Puls – religion.
 • Kopierade texter: Enkel religionskunskap: Judendomen
 • Artefaktotek, lådor med religiösa artefakter från Rinkeby bibliotek

 Webbsidor

So rummet – religion (www.so-rummet.se/religion) 

Uppgifter

Du ska läsa in dig på kapitlet om judendomen hemma
Du g
ör skriftliga uppgifter till texten

Du fördjupar dig i en högtid (Vad? Hur? När? Varför?)

 

Arbetssätt

 

·       Vi kommer att arbeta med religiösa artefakter från kristendomen, judendomen och islam.

 

·       Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där det är viktigt att du är med och diskuterar och utvecklar dina resonemang om religion och livsåskådningsfrågor.

 

·       Du arbetar enskilt och ibland i par/grupp.

 

·       Vi ser på film, har muntliga diskussioner, läser lärobokstexter, sammanfattar och arbetar med viktiga begrepp.

 

 

Kunskapskrav

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • Visa att du har kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till de tre abrahamitiska religionerna.
 • Föra resonemang om likheter och skillnader mellan några olika religioner.
 • Visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Söka information om de abrahamitiska religionerna och använda olika källor. 

 

 

Uppgifter

 • JUDENDOMEN faktatext

 • JUDENDOMEN fördjupning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
RELIGION

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har BASKUNSKAPER om judendomens, kristendomens och islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett ENKELT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du har GODA KUNSKAPER om judendomens, kristendomens och islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om judendomens, kristendomens och islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt om likheter och skillnader mellan religionerna.
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt ätt
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt ätt
Du beskriver hur de Abrahamitiska religionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt ätt
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.