👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen NE.se

Skapad 2019-09-20 08:08 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Religionskunskap
Vi läser om kristendomen. Världens största religion.

Innehåll

Vi använder Ne.se  som arbetsbok och dina svar skriver du i OneNote Religion eller i word online. 

Quizlet att träna begrepp på: 

https://quizlet.com/_77nf5v

 

Gud & Människorna - Fredag 20 september: 

1.Vem är Fadern?

2.Vem är sonen?

3.Vem är den helige Ande?

4.Varför blev Gud till människa (Jesus)?

5.Vad är arvssynd?

 

Bibeln - Torsdag 26 september: 

 1. Vad är det Gamla Testamentet?

2. Vad är det Nya Testamentet? Vad består de olika delarna av?

3. När kom den första svenska översättningen av Bibeln?

4. Gör Quizen på Bibeln

 

Studi.se Torsdag 26 september:

Den heliga Treenigheten (Film + Quiz)

Människosynen inom Kristendomen (Film+Quiz)

 

Torsdag 3 oktober

Vi läser kapitlet Jesus tillsammans. Vi svarar på quizen tillsammans.

 

Instuderingsfrågor:

1. Vem var Jesus och vilka var hans familj?

2. När Jesus var i trettioårsåldern träffade han Johannes döparen. Varför är detta en viktig händelse i Jesus liv och på vilket sätt påverkade det hans liv? (Förklara utifrån hela texten som berör området)

3. Läs under rubriken ”Guds rike och kärleken”, svara på vad det dubbla kärleksbudskapet är. Känns det inte som att du förstår så googla gärna ”Det dubbla kärleksbudet”

4. Jesus predikade för hundratals människor på ett berg vid ett tillfälle, detta tillfälle kallas ”Bergspredikan”. Vad var det Jesus prata om och varför tror du att det kan vara svårt att verkligen leva som Jesus säger att man ska leva?

5. Varför säger kristna ”Amen” efter att ha gjort sin bön, tror du?

6. Beskriv och förklara vad en liknelse är

7. Använder du liknelser, varför då?

8. Berätta vad Jesus liknelse ”den barmhärtige samariern” innehåller och vad hans poäng var med den.

9. Vem var Jesus enligt bibeln?

10. Varför var Romarna och de judiska skriftlärda (mäktiga männen) rädda för Jesus? (Läs även nästa rubrik ”intåget i Jerusalem, för att svara på frågan)

11. Vad var den sista nattvarden och vem var det som förrådde Jesus?

12. Vad hände på väg vid och på Golgata?

 

Torsdag 10 oktober

Medeltidens kristna Europa

Kyrkan

1. Varför kan man säga att kristendomen var större än alla enskilda länder i Europa?

2. Vem är Påven?

3. Vad kallades påvekyrkan?

4. Ungefär när kan man säga att Sverige blev kristet?

 

Den stora kyrkan

5. Förklara varför man kan säga att kyrkan band samman Europa

 

Den fattiges palats

6. Varför tror du att kyrkan kallades för den fattiges palats under medeltiden?

 

Helgon, djävlar och kloster

Helgonen

7. Vad är ett helgon?

8. Vem bestämde vem som skulle bli ett helgon och hur gick det till?

 

Maria

9. Vem var helgonet Maria?

10. Varför bad människor till Maria?

 

Kampen mot Satan

11. På vilket sätt bekämpade man Satan under ett dop?

 

Domens dag (börja här nästa)

12. Vad är domens dag? 

 

Skärselden

13. Vad är skärselden inom kristendomen?

 

Klostren

14. Vad var ett kloster och vad gjorde man där?

 

 

Kyrkan och makten

Korstågen:

https://www.youtube.com/watch?v=LPwHRrkH6Ig

1. Varför blev Kung Henrik IV bannlyst från kyrkan?

2. Vad ledde bannlysningen till?

3. Under 1000-talet splittrades kyrkan i en västlig och en östlig del...

3.a Vad hette den kristna kyrkan i Väst?

3.b Vad kallades den i öst?

4. Hur uppstod splittringen?

5. Vad var det som människor störde sig på kring den medeltida kyrkan?

6. Vad var en kättare?

7. Vad var inkvisitionen?

8. Vad var ett korståg?

9. Vad skulle hända med dem som dog i ett sådant?

10. Berätta om några av korstågens följder

 

Bra jobbat =)

 

 

 

 

Uppgifter

  • Kristendomen

Matriser

Re
Kristendomen

Förklaring till matris

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
E
-->
C
-->
A
Världsreligionerna
Kristendom
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Likheter & skillnader
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.