👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Murbruket Språkglädje

Skapad 2019-09-20 08:22 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Språkglädje Datum: 2019-09-20 Gruppnamn: Murbruket

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt? Vad visade underökningsperioden? Vilken ålder på barnen? Antal pedagoger,? Vilka  lokaler och lärmiljöer ska användas? Vilken struktur och metod ska användas?

 

Inne på Murbruket går 16 barn i åldern 1-3 år, vi är 4 pedagoger som arbetar på avdelningen. Vi kommer använda Murbrukets öppna och rymliga lokaler, vi tänker använda alla lärmiljöer inne på murbruket samt ute, och utveckla språkligheten i våra lärmiljöer samt arbeta mer medvetet med det språkliga. Vi kommer arbeta i helgrupp, men vi kommer även arbeta med barnen uppdelade i två och tre grupper.

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Projektet innehåller allt som rör kommunikation, böcker, text, bokstäver, bildstöd och symboler i kombination med utrymme för barnens rörelsebehov, glädje samt pedagogernas engagemang.

Vi vill undersöka barnens språkliga förmågor och hur den utvecklas genom att mer medvetet arbeta med det. 

Varför?

Syfte med projektet. Vilket förändrat lärande ska ske bland barnen?

Vi vill genom projektet öka deras möjligheter att uttrycka sig, samarbeta, skapa relationer och på sitt sett verka för en social hållbar utveckling.

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas?

Vi ska läsa böcker, både på uppevila samt sovvilan, men även vid andra tillfällen såsom i grupperna.

Vi ska reflektera kring det vi läser med barnen. 

Vi kommer använda bildstöd

Vi kommer bland annat använda skapande aktiviteter som uttrycksform, arbeta med bokstäver och text på olika vis.

De språk som vi kommer lyfta är först och fräst det talade språket, men även kroppsspråk, alla sinnena, skapande språk, drama etc

 

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

 

Hur kan vi se att barnen utvecklar sitt språk genom vårt projekt.

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18