👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning fsk Veberöd Humlan svart 2019-2020

Skapad 2019-09-20 09:28 i Idala förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Förståelse av våra känslor Datum: 20/9-19 Gruppnamn: Humlan svart

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt? Vad visade underökningsperioden? Vilken ålder på barnen? Antal pedagoger,? Vilka  lokaler och lärmiljöer ska användas? Vilken struktur och metod ska användas?

För närvarande är vi 10 barn födda -16 och -17 med två pedagoger på 100%. Men vi kommer att utökas under hösten med båda barn och pedagoger. Vi har sett ett behov av att stärka värdegrunden på avdelningen. 

 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Vi vill få barnen att förstå sina egna och andras känslor. Det är inte bara jag här utan jag har fler runtomkring mig. Vilka handlingar som kan bidra till de olika känslorna. 

Varför?

Syfte med projektet. Vilket förändrat lärande ska ske bland barnen?

Vi har en ny barngrupp och behöver skapa trygghet och stabilitet i denna. Vi känsla. 

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas?

Ta hjälp av barnkonventionens kompisböcker. Att vara närvarande i alla situationer och låta barnen reflektera kring olika händelser. Ge barnen möjlighet att utveckla och känna olika känslor genom musik och skapande. 

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18