Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och värdegrund - Hasselmusen

Skapad 2019-09-20 10:01 i Murgrönan Örebro
Förskola

Innehåll

Vart är vi? [nulägesbeskrivning]

På Hasselmusen är vi f.n 18 barn födda mellan -14 och -18.

Vi har under hösten skolat in många nya yngre barn som ännu inte är helt trygga.

Även personalgruppen är till viss del ny.

Barngruppen upplevs högljudd och orolig. Vissa barn "vandrar" från rum till rum och har svårt att stanna kvar i leken vilket leder till en rörig miljö.

 

Vart ska vi? [vad ska det leda till]

  • Barnen ska känna trygghet och glädje på förskolan.
  • Barnen ska utveckla självständighet efter sin förmåga och förutsättningar.
  • Få färre konflikter mellan barnen.
  • Få ner ljudnivån för allas välmående.
  • Få barnen att hålla fokus och koncentration i lek/aktivitet längre stunder.

 

Hur gör vi? [planering]

  • Använda oss av ICDP (vägledande samspel).
  • Skapa nya lärmiljöer, bland annat byta ut byggrummet till "lugna" rummet.
  • Vi pedagoger är närvarande i varje rum för att förebygga konflikter, vi hoppas att vår närvaro bidrar till att barnen stannar kvar längre stunder i leken vilket i sin tur leder till en lugnare miljö. 

 

18 Oktober 2019

* Vi strukturerar upp olika aktiviteter runt borden och på mattan efter lässtunden för att få en lugn miljö och få barnen att stanna längre stunder i en aktivitet. Övar turtagning då det finns begränsat antal platser runt borden. 

 

Hur blev det? [uppföljning och analys]

 18 Oktober 2019

* Vi upplever att de flesta nyinskolade barnen börjar känna sig mer trygga på hasselmusen då det inte är så mycket gråt.

* Lugna rummet - Vi upplever att det gett barnen möjlighet till tex lugnare lek som kojbygge. Även läsningen i lugna rummet funkar bättre.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: