Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2019-09-20 10:07 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi arbetar med normer och värden, där vi tillsammans strävar efter att alla tar hänsyn till varandra. Vi tar tillvara på allas olikheter, samt utvecklar respekt och förståelse för olika sätt att tänka och vara. Vi arbetar medvetet med inkludering, genom att bjuda in varandra i leken samt att vara medforskande och intresserade pedagoger tillsammans med barnen.

Innehåll

 

Mål:

 •  Att barnen visar varandra omtanke och hjälper varandra i vardagen,
 • Att ge barnen förförståelse för att man kan vara, tänka och tycka olika
 •  Att barnen är rädda om allt levande och sina egna och förskolans saker
 •  Att ge barnen kunskap om och intresse för olika kulturer och mångfald

 

 Syfte: Vi arbetar med dessa värdegrunder för att på ett tidigt stadium förebygga diskriminering och mobbing samt skapa ett demokratiskt klimat, där barnen ska känna ansvar och solidaritet. Vi vill ge barnen kunskap om att det finns olika kulturer och vikten av att ta tillvara på mångfalden.

 

Metod: Genom dagliga samtal i alla situationer ska vi uppmuntra barnen att hjälpa varandra. På samlingen för det äldre barnen arbetar vi med "Tio små kompisböcker" där vi konkretiserar olika frågor genom att dramatisera dessa med hjälp av konkret material, exempel: Vänta på sin tur, Dela med sig, Samarbeta, där vi tillsammans reflekterar över frågeställningar som "Hur känns det när man inte får vara med?", "Hur kan man göra ?",  för samlingen för det yngre barnen leker vi mycket turtagningslekar som ett första steg. 

Vi uppmärksammar våra olika kulturer vid olika högtider, vi har även olika samkväm där vi uppmärksammar olika matkulturer. Vi arbetar också med FN-dagen där vi pratar om olika länder och barnen får färglägga flaggor. På rocka-sockordagen pratar vi extra mycket om våra olikheter och likheter. Vi  arbetar aktivt med att ge varje barn tid och uppmuntra att våga försöka själv, likaså att man kan behöva hjälp ibland och att man då kan fråga en kompis.  

 

Alla barn är delaktiga i dessa aktiviteter utifrån sin förmåga. Alla pedagoger har gemensamt ansvar för detta arbete. Den pedagog som ansvarar för aktiviteten ansvarar också för dokumentationen som sker i unikum, väggdokumentation och i barnens reflektioner.

 

Delmål:

 • Att oavsett kön, nationalitet, ålder ska man kunna sitta bredvid, och klara av att hålla vem som helst i handen.
 •  Att de som kan klara av att klä av/på sig, är färdiga före andra kan hjälpa sina kamrater

     

____________________________________________________________________ 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: