👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap

Skapad 2019-09-20 11:29 i Hålta förskola Kungälv
Förskola
Nytt läsår, nya barn och ny grupp. Vi kommer att börja detta läsår med tema Vänskap. Syftet: Att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få en stabil grupp där varje barn känner sig delaktig och trygg.

Innehåll

 

Tema Vänskap

 

 

 Nytt läsår, nya barn och ny grupp.  

 Vi kommer att börja detta läsår med tema Vänskap 

 

 

Syftet: Att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få en stabil grupp där varje barn känner sig delaktig och trygg. 

 

 

Tillvägagångssätt 

 •    Vi kommer arbeta i smågrupper och använda oss av kompisböckerna med tema ”Säga stopp”, ”Samarbeta” och ”Dela med   dig” 

 

 •   Vi kommer låta barnen vara med i olika lekgrupper. 

 

 •   Gruppstärkande lekar 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18