👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht19 åk 5 Ma "Tal" FLT

Skapad 2019-09-20 11:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet handlar om tal. Aritmetik kommer från ett grekiskt ord som betyder ungefär "läran om hur man räknar". Den mänskliga förmågan att räkna är minst 50 000 år gammal.

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska utveckla kunskaper om positionssystemet både med naturliga tal, tal i decimalform och tal i bråkform, samt kunna jämföra, storleksordna och se samband mellan dessa. Eleven ska också kunna välja och använda olika metoder för att göra beräkningar och lösa problem.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning samt problemlösning

(ur Centralt innehåll, Lgr11).

Genomförande

Vi har genomgångar och arbetar gemensamt och i grupper med arbetsområdet. Du arbetar enskilt och i par med kapitel 1, 3 och 5 i 5A-boken, och kapitel 6, 8, 9 och 10 i 5B-boken ”Koll på matematik”. Vi ser filmer med tillhörande quiz och har praktiska övningar analogt och digitalt med syfte att öva huvudräkning och överslagsräkning.

Bedömning

Bedömningen avser hur väl du genomför arbetsuppgifter, praktiska undersökningar, deltar i diskussioner samt dina resultat på tester.  Bedömningen sker löpande under läsåret. Förändring i bedömning kompletteras med en kommentar längst ner under matrisen.

Kursplanemål

Eleverna ska… utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder, … utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem

(ur Syfte, Lgr11).

 

Matriser

Ma
Jä ht 19 åk 5 Ma Tal FLT

Förmåga

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Metod
Eleven ska kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter…
Lgr11: … på ett i huvudsak fungerande sätt.
Lgr11: … relativt väl fungerande sätt.
Lgr11: … på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning
Eleven ska kunna formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder...
Lgr11: … på ett i huvudsak fungerande sätt.
Lgr11: … på ett relativt väl fungerande sätt.
Lgr11: … på ett väl fungerande sätt.