👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Enegatan: Hinduism och buddhism

Skapad 2019-09-20 12:08 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområdet behandlar hinduism och buddhism, tänkt för åk 6.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under arbetsområdet lär vi oss om hur människor som tillhör religionerna hinduism och buddhism lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Innehåll

Kursplan i ämnet historia

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Se nedan, "Kopplingar till läroplanen" samt "Syfte".

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 

Se nedan, "Centralt innehåll"

Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi arbeta?

Vi har lärarledda genomgångar kring det centrala innehållet. Vi utgår från Upptäck religion, vi kommer att läsa, diskutera och arbeta i arbetsboken. Vi ser på filmer kopplade till arbetsområdet.

Visa vad du lärt dig

- Skriftligt prov efter avslutat arbetsområde.

- Arbete på lektionerna och hur du deltar i samtal och diskussioner om ämnet.

Tidsram

 

Bedömning

Se kunskapskraven (religionskunskap) för åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6