👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framförande

Skapad 2019-09-20 12:19 i Regnbågsskolan Gullspång
Matris för föredrag 2-3 minuter, årskurs 6
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska träna på att berätta/redogöra muntligt för varandra.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Redogörelse

Redogöra för en liten grupp

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Innehåll
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven klarar väl att hålla sig till ämnet. Redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning.
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning.
Redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning.
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. (Sv) Använder i huvudsak ett fungerande ord - och begreppsförråd. (SvA)
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare. (Sv) Använder ett ändamålsenligt ord - och begreppsförråd. (SvA)
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare. (Sv) Använder ett ändamålsenligt ord - och effektivt ord- och begreppsförråd. (SvA)
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. (Sv) Använder vid behov i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. (SvA)
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. (Sv) Använder vid behov relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. (SvA)
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. (Sv) Använder vid behov väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. (SvA)