👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Svenska ht-2019 v 34-40 Att arbeta med skönlitteratur

Skapad 2019-09-20 12:29 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett läsprojekt där eleverna tränar sin läsförmåga medelst romaner.
Grundskola 7 – 8 Svenska
Under läsåret kommer ni att få fortsätta läsa i början av lektionerna. Ibland får ni själva väja böcker, och ibland kommer ni att få en bok tilldelad av er lärare.

För att ytterligare träna er läsförmåga under tiden kommer ni att få arbeta med ett antal frågeställningar till varje bok. Resultatet kommer ni att få redovisa på olika sätt.

Innehåll

Avsnitt 1

Redovisning

Vecka 40 ska du ha läst ut hela eller delar av din bok och lämnat in alla skrivuppgifter samt gjort de muntliga uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Löpande läsning

Rubrik 1

Läsning och läsförståelse.
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Du planerar din läsning så att du hinner läsa ut boken i tid. Du väljer en lässtil som gör att du kan ta till dig innehållet i boken.
Du behöver träna på att läsa med bättre flyt så att du förstår det du läser.
Du kan läsa med flyt och förstå det du läser.
Du kan läsa med gott flyt och förstå det du läser.
Du kan läsa effektivt och med mycket gott flyt samt förstå det du läser.
Läsförståelse
Under arbetets gång skall du svara på frågor som rör boken där du visar att du kan tolka innehållet.
Du behöver träna på att förstå innehållet av texten du har läst samt kunna förmedla det du har läst genom att enkelt sammanfatta och reflektera.
Du kan sammanfatta och reflektera på ett enkelt sätt med vissa hänvisningar till texten. Du kan också tolka texten som du har läst och återge dina åsikter kring det du har läst.
Du kan sammanfatta och reflektera på ett bra sätt med utvecklade hänvisningar till texten. Du kan också tolka texten som du har läst och återge dina åsikter kring det du har läst samt det som går att utläsa mellan raderna
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar och reflektera på ett mycket bra sätt med tydliga och välutvecklade hänvisningar till texten. Du kan också tolka texten som du har läst och återge dina åsikter kring det du har läst samt det som går att utläsa mellan raderna och de underliggande budskap som kan finnas