Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnsinflytande

Skapad 2019-09-20 13:28 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi utgår ifrån barnens behov och intresse så att barnen känner sig delaktiga i den verksamhet som erbjuds för de. Barnen har rätt att göra olika val och på så sätt blir det naturligt lättare för de att ta ansvar för egna handlingar.

Innehåll

Mål

Vårt mål är att varje barn ska få möjligheten att göra olika val oavsett nivå eller bakgrund, och vi tar tillvara barnens tankar,åsikter samt behov som vi anser med tanke på att vi har de yngre barn och de flesta av de behöver utveckla sitt språk. Vi ska arbeta på ett sätt där barnen ska få lära sig vikten om att respektera varandra samt sin när miljö, uppmuntras så att de vågar mer ta för sig så att de får en bra självbild / självförtroende.

 

Genomförande

Vi utgår ifrån barnens intresse och behov. Det är viktigt att barnen lär sig grunden till att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö eftersom det är grunden till demokrati, och en grundläggande förutsättning för att samspel mellan människor och miljöer ska fungera. Det är också väldigt viktigt att varje barn ska få möjlighet få del av sin egen utveckling och lärande.

Vi kommer att arbeta utifrån våra lärvänner  när vi har olika aktiviteter, och utöver de kommer vi att ha;

 • Samspelslekar
 • Språkfrämjande lekar
 • Drömmen om det goda
 • Tio små kompisar
 • IKT i förskolan ( teknik har blivit en del av vardagen för samhället samt att de flesta är väldigt nyfikna på att använda det använder vi oss av teknik och IKT i förhållande till barns behov, nivå så att barnen kan utveckla sin förmåga att kunna använda det och följa olika resonemang)
 • Sagor med bilder/ flano
 • Stödtecken till sånger och sagor

Reflektion 

Vi reflekterar både i arbetslag och tillsammans med barnen som vi sedan dokumenterar

Dokumentation

Vi dokumenterar i form av bilder, texter och filmer både i unikum och inne på avdelningen

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: