Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - sopsamlarmonster

Skapad 2019-09-20 13:30 i Mo förskola Söderhamn
Förskola
Vi vill med hjälp av sopsamlarmonstren på ett lustfyllt och lekfullt sätt väcka barnens intresse och öka deras förståelse för hållbar utveckling.

Innehåll

 

Nuläge

Vi har introducerat arbetet med sopsamlarmonstren och hållbar utveckling. Vi fortsätter arbetet över flera terminer eftersom att barnen visar ett stort intresse för sopsamlarmonstren. Vi jobbar vidare med att utveckla tänkandet på om hur vi påverkar vår utveckling på olika sätt (socialt, ekonomiskt och miljömässigt).

Mål

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Vi vill att barnen skall få en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling. Vad händer när vi slänger saker i naturen? Vart tar skräpet vägen när det åker med sopbilen? Varför får man pengar när man pantar?

 

Syfte

Vi vill uppmärksamma hållbar utveckling och hur vi tillsammans kan skapa och respektera vår miljö, natur och varandra. Vi vill också att barnen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling

Vi vill att barnen ska få skapa förståelse genom olika lekfyllda situationer som är både planerade och spontana. Vi vill få dem nyfikna och intresserade. Vi vill ge dem lärdom om deras egna påverkan på klimatet och miljön.

Genomförande

Vi kommer att jobba med sopsortering med hjälp av sopsamlarmonster och med miljö och återvinning. Vi sorterar skräp på vår förskola och i närmiljön. 

Håll Sverige rent har varje vår skräpplockardagar vilket vi kommer att delta i med hela förskolan

Dokumentation under lärprocessen

Vi har bilder på sopsamlarmonstren synliga på avdelningen.

Vi dokumenterar det vi jobbar med och det som vi ser händer i verksamheten. Det som dokumenteras kommer ut på Unikum i en lärlogg för barngruppen. Vi reflekterar tillsammans i arbetslaget.

Ansvar

Hela arbetslaget har ett ansvar för detta. 

Uppföljning

Hela arbetslaget följer upp och utvärderar i slutet av terminen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: