👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, Utveckling och Lärande Smultronstället

Skapad 2019-09-20 13:39 i Uardas förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

Planerade insatser 

 

Dela in barnen i mindre grupper utifrån ålder, behov och utveckling.

Arbeta med att få varje individ att känna sig trygg och samtidigt skapa en vi-känsla i gruppen där alla känner tillit till sig själva och varandra.

Vi ser värdet av anknytningsfasen och jobbar för att lära känna alla barn och scanna av deras intressen och behov.

Sång, musik, språk och skapande får stort utrymme under Ht-19.

 

 Förväntade effekter

 

Att känna tillit till sin egen förmåga

Att klara många av rutinsituationerna på egen hand (äldre)

Att skapa i olika uttrycksformer

Att förmedla och uttrycka sig genom sång och musik

 

 

 

Metodval

 

Är närvarande med barnen och lär känna varje individ.

Anpassar verksamheten utifrån barnens behov och förmåga.

Undervisar i smågrupper dagligen (språk, sång, skapande)

Befäster kunskap innan vi går vidare.

Låter aktiviteter få ta tid och lyssnar in barnen.

 

 

 

Kännetecken

Våra nya yngsta barn är trygga och har anknytning till oss vuxna.

Barnen samspelar och för en dialog i leken och lärandet.

Våra äldsta barn överför lärandet till de yngre.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18