👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forssa förskolor Upptäckaren 19/20 Tillgänglighet, delaktighet och inflytande

Skapad 2019-09-20 13:50 i Forssagården Borlänge
Förskola
I Forssa förskolor ska alla barn känna delaktighet och inflytande. Miljön ska vara tillgänglig och inspirera till lek och lärande samt medverka till att bredda barnens lekmönster. Miljön ska spegla den barnsyn som finns skriven i Forssa förskolors pedagogiska deklaration.

Innehåll

Mål:

Att genom förändringar i den fysiska miljön skapa en tillgänglig miljö för alla barn.

Att bygga en kreativ miljö där materialet är tillgängligt, inspirerande och ger möjlighet till utforskande, samt utmanar till självständighet

Metod/förhållningssätt:

Fortsätta arbeta med att skapa en miljö där barnen har tillgång till allt material.

Vidga valet av material så att alla läroplanens delar blir representerade på olika vis.

Introducera allt material för barnen så att de ges förutsättningar till att ta hand om materialet på ett varsamt sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18