👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rytmik

Skapad 2019-09-20 13:55 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Barn har mycket rörelseglädje och framförallt till musik. I vår barngrupp är barnen 1-2 år.

Innehåll

VAD VILL VI ERBJUDA/UTMANA BARNEN KRING?

Upptäcka glädjen ,lusten att se, lyssna, röra sig,spela, känna rytmen till musik.

Träna sin balans, motorik och få kroppsuppfattning.

Lära sig nya begrepp..

Komma i kontakt med olika instrument.

 

GENOMFÖRANDE:

Vi börjar med att visa  en rytmisk inspirationsfilm på projektorn.

Sedan erbjuder vi olika instrument  för ett fåtal barn åt gången och sätter på  "klippet" igen...

Nu har de kommit i kontakt med olika ljud/instrument där de fritt kan experimentera/undersöka.

Vad kommer att hända?

 

 

HUR DOKUMENTERAR/UTVÄRDERAR VI:

Löpande under tidens gång.. med hjälp av bilder ,filmer, observationer. Vad intresserar de olika smågrupperna mest? Skiljer grupperna sig åt?

Vi reflekterar sedan i arbetslaget om hur processen ska fortsätta.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18