👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi Långstrump på Gullvivan

Skapad 2019-09-20 14:22 i Lyckans förskola Båstad
Ett av våra främsta mål på Lilla Björn är att utveckla språket och därför har vi valt Pippi Långstrump som tema då Pippi är ett intresse som finns bland barnen
Förskola
Ett av våra främsta mål på Gullvivan är att utveckla språket samt skapa en trygg barngrupp och därför har vi valt Pippi Långstrump som frontfigur.

Innehåll

 

Tema Pippi Långstrump

 Varför?

Ett av våra främsta mål på Gullvivan är att utveckla språket samt skapa en trygg barngrupp. Vi har valt att utgå från boken Känner du Pippi Långstrump för att hon är en populär figur för barn och i boken finns mycket innehåll som vi kan koppla till vår barngrupps intresse.

Genom sagan om Pippi Långstrump kan vi arbeta med språket och värdegrunden på Olika sätt. För att väcka barnens nyfikenhet och intresse vill vi att dem ska få lära känna Pippi Långstrump genom olika uttrycksformer. Barnens intresse och behov får forma den pedagogiska planeringen. 

 

Mål och syfte

Syftet med temat är att skapa en trygg barngrupp som är den vikigaste förutsättning för utveckling och lärande. Vi tycker också att det är viktigt att barnens språk utvecklas så att de kan sätta ord på sina tankar och känslor för att därmed kunna påverka sin situation. Att barnen kan kommunicera med varandra i olika situationer exempelvis i leken. Kunna säga vad de vill leka med, hur och på vilket sätt. Att de kan samarbeta, lösa konflikter, lyssna på varandra och förstå att man ibland måste vänta på sin tur. Ett utvecklat språk ökar också möjligheten till en tryggare själkänsla då man kan sätta ord på sina tankar och känslor samt kunna lyssna och förstå andra.

 

Hur?

Genom att exempelvis:

 • Sjunga sånger om Pippi Långstrump (vi kommer använda oss av sångkort och sångdjur)
 • Rim och ramsor
 • Läsa böcker och ha boksamtal
 • Dramatisera utifrån rekvisita som vi ska köpa in/tillverka (t.ex. Pippidockan, Lilla gubben, Herr Nilsson) 
 • Rita/måla , klippa, klistra, mallar att måla
 • Flanosaga
 • Sätta upp bilder på avdelningen som man kan samtala med barnen om
 • Titta på Pippi Långstrump -avsnitt (Finns på internet - på SVT )
 • Sakletare . Leta efter saker utomhus precis som Pippi gör (hållbar utveckling)
 • Gymnastik med Pippi Långstrump

 

Arbetsätt

 • Det är viktigt att vi pedagoger är närvarande med barnen.  Att vi hjälper barnen att sätta ord på sina tankar och känslor, samt benämner saker och ting i barnens omgivning. Detta kan också förstärkas med hjälp av bildstöd, TAKK - tecken och ordbilder. Exempelvis att det finns bilder på barnens lekmaterial så att de kan koppla ihop sak med bild/text (Hitta saker på avdelningen och kunna lägga tillbaka).
 • Dela upp barnen i små grupper för att kunna se varje barn. Samt skapa lugn och ro (minska ljudnivå, stress) och därmed skapa trygghet. När barn känner sig trygga vågar de ta för sig och uttrycka sig i större utsträckning. Det är också viktigt att vi vuxna tänker på att dela oss även när vi är hela gruppen ute exempelvis. Att vi vuxna är närvarande där barnen är!
 • Upprepa för att kunna se hur barnen och de olika aktiviteterna utvecklas under tidens gång. Om man exempelvis läser en bok, gör en dramalek etc. Att man upprepar aktiviteten under lång tid för att kunna se vad barnen har lärt sig och vad de är intresserade av. På så vis kan vi utveckla saker och ting utifrån barnens behov och intressen. 
 • Ge barnen möjlighet att få prova på det digitala verktyget stop motion tillsammans med eget berättande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18