👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjeliv (D-distans)

Skapad 2019-09-20 15:19 i Vuxenutbildningen i Flen (arkiv) Flen
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi ska lära oss mer om familjeliv i Sverige. Det brukar också kallas för "livspusslet" med ett annat ord.

Innehåll

Vi kommer att lära oss mer om

förskolan, barnomsorg, det sociala skyddsnätet och fritid i Sverige.

 

Grammatik

Tempus (preteritum - perfekt )

Adverb

Adjektiv

Läsa

Intervjuer

En beskrivande text

Dialoger

Instruktion

 

Skriva

Instruktion

Informellt mejl

Formellt mejl

En beskrivande text

Ett blogginlägg

 

Höra

En dialog

En intervju

 

Tala

Tala själ

Ge råd och tips : hur planerar man sin tid

Beskriva: en högtid

Sammanfatta: texten om Paul

 

Diskutera 

- Hur är ett bra jobb

- Hur planerar man sin tid

- Ett dilemma: Inbrott

Uppgifter

  • Skriva: en beskrivande text

  • Ordförståelsetest

  • Muntligt: sammanfattning om Paul

  • Skriva: mail, informellt och formellt språk

  • Tematest: Familjeliv

  • Muntligt: Ge råd och tips om hur man planerar sin tid

  • Höra: dialog mellan två personer

  • Höra: Diktamen

  • Läsa: Sammanfatta en text