👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik HT19 åk 7

Skapad 2019-09-21 13:08 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 Teknik
Hur skapar man stabila konstruktioner och vilka material väljer man? Detta ska vi lära oss mer om under hösten. Vi kommer också att lära oss om svenska uppfinnare och uppfinningar och hur man går från idé till färdig produkt.

Innehåll

Tidsplan:

Under höstterminen kommer vi att arbeta med några olika områden:

v.34 - v.43: Konstruktion och hållfasthet.

v.45 - v.51: Teknikhistoria, uppfinningar och design.

 

Området innehåller:

 • Hur skapar man stabila konstruktioner?
 • Hur väljer man material?
 • Grunden för att konstruera och bygga ett hus

 • Svenska uppfinningar och uppfinnare
 • Från idé till färdig produkt

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
 • se teknikfilmer
 • laborationer

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms hur du arbetar under laborativa moment, om dessa förekommer.

Du bedöms på prov, arbetsuppgifter och muntliga redovisningar.

 

Språkmål:

Utöka ordförråd så att vi kan kommunicera teknikens begrepp i både tal och skrift.

 

Begrepp

konstruktion, hållfast, fackverk, material, teknikhistoria, uppfinning, patent, design

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik - Konstruktion och teknikhistoria

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Tekniska lösningar och begrepp
Jag förstår och använder mig av begreppen inom vårt arbetsområde för att beskriva hur tekniska lösningar är uppbyggda
 • Tk  E 9
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom vårt arbetsområdet,
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Resonemang
Jag kan resonera kring varför man i olika situationer och till olika tekniska lösningar väljer olika material.
 • Tk  E 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som är relevanta för situationen.
Praktiskt arbete
Jag kan pröva och undersöka lösningar och skapa modeller samt dokumentera mitt arbete.
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
Du kan göra enkla modeller /idéer till lösningar och föra enkel dokumentation av ditt arbete.
Du kan göra utvecklade modeller /idéer till lösningar och föra utvecklad dokumentation av ditt arbete.
Du kan göra välutvecklade modeller /idéer till lösningar och föra välutvecklad dokumentation av ditt arbete.