👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, år 7-9 -samhällsstrukturer

Skapad 2019-09-21 17:41 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Oavsett om du är intresserad av politik eller inte så påverkas du av de olika beslut som våra politiker fattar. Ju mer du förstår vilka som fattar dessa beslut och både hur de besluten fattas och även hur de påverkar dig och hur du kan påverka dem ju bättre det är.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar och

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Presentera vilka olika typer av arbetssätt som eleven kommer att möta.

vi kommer att arbeta på flera olika sätt,

1. Genomgångar-helklass

2. Diskussioner-par och grupp

3. Gruppövningar för att öva på begrepp-par och grupp

4. studi.se där du får se korta filmer och dubbelkolla att du förstått innehållet- enskilt

5.spel för att öva på basfakta och begrepp-enskilt

6. Socrative-enskilt

7. inlämningsuppgift-enskilt

8. läsning av faktatext

 

 

 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Presentera hur på vilka sätt som eleven kan få det stöd som den behöver för att klara uppgifterna.

Du kommer att få stöd i arbetet genom att du får välja flera olika material för att tillgodogöra dig den fakta som skall ingå. du kan exempelvis välja studi eller den text jag lagt upp på teams.

Du får öva via stödmall i pappersform, socrative eller spel för att se hur du ligger till. Du får också öva på att para ihop begrepp med förklaring.

 

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

 

När du deltar i diskussioner kommer det fram mycket som du kan. Samtidigt är det så att vi är olika bra på att få fram det vi vill muntligt och därför får du också lämna in en egen text den 27/1. vad din text ska innehålla finns på teams.

Uppgifter

 • Förändra ditt samhälle på demokratisk väg

Matriser

Sh
Samhällskunskap

E
C
A
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Samhällsstrukturer Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.