Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 4+5

Skapad 2019-09-21 18:52 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Övergripande innehåll ur "Boken om fysik och kemi"
Grundskola 4 – 6 Fysik
Fysik handlar om sådant som finns i vår vardag och påverkar våra liv. Kanske ser du inte ens allt? Hur kan det komma sig? Vi ska lära oss mer om vad saker är gjorda av, undersöka fakta och förklaringar. Du kommer att arbeta mycket med viktiga begrepp och ord som kan hjälpa dig förstå och förklara det vi lär oss.

Innehåll

 

Så arbetar vi

 • Vi läser "Boken om Fysik och Kemi".

 • Vi arbetar med tillhörande arbetsbok, för att lära oss, befästa och repetera kunskaper.
 • Vi har genomgångar av bokens kapitel där viktiga begrepp och delar gås igenom.

 • Vi ser på filmer.
 • Vi diskuterar tillsammans och i mindre grupper eller par.
 • Vi gör enkla laborationer och undersökningar.

 • Vi kommer att jobba med quizlet och frågor på forms för att befästa viktiga begrepp.

Bedömning

- Du kommer att bedömas från hur du deltar i samtal under lektionen, både i stor och liten grupp.

- Du kommer också att få visa dina kunskaper genom skriftliga prov och muntliga samtal i undervisningen.

- Du kommer visa dina kunskaper genom att använda och första begrepp när du arbetar i arbetsboken.

- När vi gör laborerar skriver du en lab. rapport där du redogör för resultat, ställer en hypotes och beskriver vilka material du använder, samt beskriver laborationens olika steg.

- Du kommer bedömas utifrån hur du använder och kan förklara begrepp och ord som är viktiga i KEMIN och FYSIKENS delar vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
FYSIK LJUD OCH LJUS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
Du genomför undersökningen och laborationen och diskuterar på ett enkelt sätt både hypotes och resultat med din grupp.
Du genomför undersökningen och laborationen genom att följa instruktionen. Du diskuterar både hypotes och resultat med din grupp. Du reflekterar över resultatet genom att fundera på varför det blev som det blev.
Du genomför undersökningen och laborationen noggrant och följer alla steg i instruktionen och diskuterar både hypotes och resultat med din grupp. Du reflekterar över resultatet genom att fundera på varför det blev som det blev. Du kan ge förslag på hur experimentet skulle kunna vidareutvecklas.
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du visar att du förstår några begrepp när du på ett enkelt sätt beskriver: - Hur ljud skapas och rör sig - Hur ljus uppstår och har för funktion och hur det uppfattas av ögat. - Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur en magnet fungerar och ge ett exempel på hur det används hemma.
Du visar att du förstår och använder fler begrepp när du beskriver: - Hur ljud skapas och rör sig - Hur ljuset uppstår och har för funktion och hur det uppfattas av ögat. Du kan beskriva hur en magnet fungerar och ge ett exempel på hur det används hemma.
Du visar att du förstår och använder många begrepp mycket väl när du beskriver: - Hur ljud skapas och rör sig - Hur ljus uppstår och har för funktion och hur det uppfattas av ögat. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur en magnet fungerar och ge exempel på hur de används hemma och ute i samhället.
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Du kan ge några enkla exempel fysik vi ser i vårt samhälle. Du kan ge ett exempel på hur vi med hjälp av fysiken kan skapa en mer hållbar värld.
Du kan ge några exempel fysik vi ser i vårt samhälle. Du kan beskriva och ge ett exempel på hur vi med hjälp av fysiken kan skapa en mer hållbar värld
Du kan ge fler exempel fysik vi ser i vårt samhälle. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och ger fler exempel på hur vi med hjälp av fysiken kan skapa en mer hållbar värld.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: