👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 4 Idrott och Hälsa HT-19/VT-20

Skapad 2019-09-21 22:32 i Kareby skola Kungälv
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
Idrott och Hälsa är roligt och tillsammans kan vi skapa rörelseglädje!

Innehåll

Under hela läsåret i årskurs 4

ska du få lära dig:

 • lekar, spel och idrotter, olika träningsformer samt andra rörelseuppgifter inne och ute/naturen under olika årstider.
 • lekar som ställer krav på samarbete och strategitänk och deras regler.
 • olika grovmotoriska grundformer som springa, hoppa, rulla, kasta, fånga, balansera, klättra osv. i olika miljöer samt sätta ihop dom till sammansatta former som ex. springa, hoppa och landa.
 • att röra dig till musik och sätta i hop rörelser till dans. Hitta takt och rytm.
 • ord och begrepp som är förknippade med det vi gör.
 • med hjälp av olika ord och begrepp kunna beskriva din upplevelse av olika aktiviteter.
 • några av Allemansrättens regler.
 • att passa en karta, hur den är uppbyggd, de olika värdesträcken samt orientera dig efter en orienteringskarta.
 • olika säkerhetsregler för att minska skaderisken samt hur man är emot varandra. Hur man värmer upp och stretchar.

  

Du kommer att arbeta så här:  

Både ensam och tillsammans med andra kommer du att få prova på olika typer av lekar, övningar, hinderbanor, redskapsbanor, grunder i några idrotter samt rörelser och danser till musik. Du kommer också att få genomgångar i hur du t.ex. använder material och redskap på ett säkert sätt. Vidare kommer vi att prata om hur man är emot varandra och vad man skall tänka på när man utför övningar i grupp samt hur man värmer upp och stretchar. Vi jobbar med Karebyskolans värdegrund och utgår ifrån skolans gemensamma värdegrundsord STARK. Du kommer att få prova på olika sorters lekar och samarbetsövningar både inne och ute. Du kommer också att få arbeta med allemansrätten samt röra dig i vårt närområde. Hur man klär sig efter väder och aktivitet. Du kommer att få genomgång i hur en karta är uppbyggd, färger och symboler samt hur man passar en karta och att följa en orienteringskarta över skolgården eller närområdet. Vi kommer också att åka till Fontin och arbeta vidare med orientering och allemansrätten.  Vi kommer att prata om olika enkla ord och begrepp som är kopplade till det vi arbetar med just nu, olika effekter av fysiskaktivitet och du kommer att få samtala om upplevelser av olika aktiviteter. Vi kommer att ha genomgångar om badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Vidare kommer vi också att prata om några olika idrotter och träningsformer och ta reda på vad Kungälv har för utbud av aktiviteter på fritiden. Lektionerna kan bestå av både praktiska och teoretiska inslag. Du kommer också få delta vid några gemensamma friluftsdagar för skolan som ex. skridskor, skoljoggen och friidrottsdag, 

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • att du kan leka och röra dig på olika sätt inne och ute/naturen under olika årstider.
 • att du deltar vid olika lekar och spel och idrotter som ställer krav på samarbete och strategitänk och kan förstå grunderna i leken, spelet, idrotten och dess regler. 
 • att du kan genomföra övningar som tränar grovmotoriska grundformer som springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, kasta, fånga, osv. samt sätta ihop dem till sammansatta former som ex.springa-hoppa och landa.
 • att du kan röra dig till musik och sätter ihop rörelser till dans och försöker hitta takt och rytm.
 • att du deltar vid säkerhetsgenomgångar samt uppvärmning och stretch och följer regler för att minska skaderisken.
 • att du visar förståelse av enklare ord och begrepp som är förknippade med ämnet Idrott och Hälsa.
 • att du med hjälp av ord och begrepp kan beskriva din upplevelse av olika aktiviteter.
 • att du kan de flesta av allemansrättens regler.
 • att du kan grundläggande symboler/tecken samt passa och orientera dig efter en orienteringskarta över skolgården.
 • att du kan något om badvett och isvett.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6