👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2019-09-22 17:09 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om luft och tryck.

Innehåll

Pedagogisk planering : Luft och tryck

 

Du kommer att få lära dig om luft, tryck och deras egenskaper genom att:

 

 • Du ska få observera och uppleva att luft består av något och att luft tar plats.
 • Du ska få erfarenheter av kall och varm luft.
 • Du ska få erfarenheter av motvind, medvind, inandning och utandning.
 • Du kommer att få göra undersökningar av hur några föremål rör sig i luften och hur man kan konstruerar något som faller långsamt eller fort.
 • Du kommer att få samtala om hur luftens egenskaper utnyttjas inom olika aktiviteter som att flyga luftballong eller vid olika metoder att dyka- förr med dykarklocka och idag med luft i tuber.

 

Mål: 

Att kunna berätta om luft och tryck. Att kunna ge exempel på egenskaper hos luft och tryck samt att kunna relatera till sina egna iakttagelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3