👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett med mobilen

Skapad 2019-09-23 10:08 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 3 – 6 Teknik
Att stimulera till reflektion kring vad teknisk utveckling för med sig vad det gäller kommunikation, miljö och mänskliga relationer.

Innehåll

 

 Det här kommer vi att arbeta med:

-mobilens tekniska utveckling.

- hur mobilen påverkar oss och vårt samhälle.

- designa egen mobil.

 

Det här kommer vi att bedöma:

 

att du enkelt kan dokumentera ditt arbetet med skisser av din egen designade mobil. 

Att du på ett enkelt sätt kan resonera kring hur mobilen har utvecklats och hur den har påverkat  oss, samhället och miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6