Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-09-23 10:51 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Historia Svenska
De människor som levde i Skandinavien mellan ca 800-1100 e.Kr. har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Ni ska få utforska och upptäcka saker om dessa vikingar och se hur det var att leva under denna tid.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Om levnadsvillkoren på vikingatiden - Var och hur människorna bodde och levde på vikingatiden. Varför de bodde just där och hur de fick mat och vad de arbetade med. Du kommer få kunskap om vad kvinnor och vad män gjorde samt hur det var att vara barn på denna tiden.
 • Om vikingarnas resor, vilka områden som vikingarna reste till. Vilka varor de hade med sig från Norden och vilka varor de köpte/bytte till sig.
 • Vad vi kan få reda om denna tidsperiod med vikingaskatter/vikingagravar som källa.
 • Vilka vikingarnas gudar och gudinnor var. Vikingarnas olika högtider och hur de firades.
 • Spår av vikingatiden i vårt samhälle. Vilken är den typiska bilden av en viking, som vi tänker oss idag. Stämmer vår bild av en viking med hur det faktiskt var.
 • Att förstå och använda begrepp som hör till tidsperioden vikingatiden, när du förklarar, diskuterar, tolkar och beskriver.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta enskilt och i helklass

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter, hemsidor och filmer.

Vi kommer skapa tankekartor tillsammans och enskilt.  

Vi kommer att diskutera, resonera och samtala.

Vi kommer plocka ut ord/begrepp och samtala kring dessa för att skapa större förståelse.

Vi kommer skapa faktatexter och göra en kunskapskoll i slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden

Historia

Insats krävs
Godkänd
Mer än godkänd
Baskunskaper
Du har vissa baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Diskutera
Du kan med hjälp diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan med stöd diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Begrepp
Du kan med hjälp använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.

Svenska

Insats krävs
Godkänd
Mer än godkänd
Begripligt innehåll
Du kan med stöd skriva en text med ganska tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva en text med ganska tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva en text med tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Skrivregler
Du kan med viss hjälp använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Ämnesspecifika ord och formuleringar
Du kan med stöd sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du kan med stöd använda ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: